• Промоционален период: 6 месеца
  • Промоции: 40% от таксата за търговия