• Období propagace: 6 měsíců
  • Propagační akce: 40 % z obchodního poplatku