preuzmite mobilnu aplikaciju CoinEx za Android i iOS

možete koristiti CoinEx u mnogim uređajima poput računala, pametnih telefona, tableta.

Download CoinEx App Store iOS
CoinEx Aplikacija za Android korisnike
Download CoinEx App Store iOS
CoinEx Aplikacija za korisnike iOS-a