• Peryòd pwomosyon: 6 mwa
  • Pwomosyon: 40% nan Frè Komèsyal