• Акция мөөнөтү: 6 ай
  • Акциялар: Соода акысынын 40%