• ໄລຍະເວລາສົ່ງເສີມ: 6 ເດືອນ
  • ໂປຣໂມຊັນ: 40% ຂອງຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍ