Хоёр хүчин зүйлийн баталгаажуулалт гэж юу вэ, энэ нь CoinEx-д хэр ашигтай вэ?
Хичээлүүд

Хоёр хүчин зүйлийн баталгаажуулалт гэж юу вэ, энэ нь CoinEx-д хэр ашигтай вэ?

Хоёр хүчин зүйлийн баталгаажуулалт (2FA эсвэл 2-Step Verification гэгддэг) нь хоёр өөр бүрэлдэхүүн хэсгийг хослуулан хэрэглэгчдийг таних технологи юм. Энэ тохиолдолд та өөрийн мэдд...