• Tempoh Promosi: 6 bulan
  • Promosi: 40% daripada Yuran Dagangan