• Muddada Dallacaadda: 6 bilood
  • Dalacsiin: 40% ee Khidmada Ganacsiga