• Periudha e promovimit: 6 muaj
  • Promovimet: 40% e tarifës së tregtimit