• Период промоције: 6 месеци
  • Промоције: 40% накнаде за трговање