• Kipindi cha Utangazaji: miezi 6
  • Matangazo: 40% ya Ada ya Biashara