• ระยะเวลาโปรโมชั่น: 6 เดือน
  • โปรโมชั่น: 40% ของค่าธรรมเนียมการซื้อขาย