• Rag'batlantirish davri: 6 oy
  • Aktsiyalar: Savdo to'lovining 40%