CoinEx Mời bạn bè thưởng - Lên đến 40% phí giao dịch

CoinEx Mời bạn bè thưởng - Lên đến 40% phí giao dịch
  • Thời gian khuyến mãi: 6 tháng
  • Khuyến mại: 40% phí giao dịch


Phần thưởng khi mời bạn bè CoinEx

Những người bạn mà bạn giới thiệu có thể tận hưởng VIP 1 trên phí giao dịch trong ba tháng

Tỷ lệ phần thưởng của bạn được cập nhật tự động dựa trên tỷ lệ nắm giữ CET của bạn lúc 0:00 (UTC) và 1:00 (UTC).
CoinEx Mời bạn bè thưởng - Lên đến 40% phí giao dịch


Cách mời bạn bè trong CoinEx

  • Chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn mời bạn bè đăng ký trên CoinEx
  • Bạn bè hoàn tất việc đăng ký với sự giới thiệu của bạn và bắt đầu giao dịch
  • Nhận phần thưởng giới thiệu của bạn từ phí giao dịch

Điều khoản và Điều kiện Giới thiệu

1. Chỉ những người dùng đăng ký trên CoinEx bằng liên kết giới thiệu hoặc mã của bạn mới có thể là người dùng được bạn giới thiệu. Nếu người dùng không điền bất kỳ mã giới thiệu nào trong quá trình đăng ký nhưng bạn là người gửi bao lì xì đầu tiên của họ, bạn có thể được coi là người giới thiệu của họ. Người dùng được giới thiệu có thể được giảm phí giao dịch VIP trong 3 tháng sau khi đăng ký thành công.

2. Người giới thiệu có thể nhận được một tỷ lệ tương ứng của phí giao dịch do người giới thiệu tạo ra. Phần thưởng được thanh toán bằng CET theo tỷ giá hối đoái và sẽ được phân bổ vào tài khoản của bạn vào ngày hôm sau. Thời gian đến thực tế có thể bị trì hoãn;

3. Thời gian có hiệu lực của phần thưởng giới thiệu bắt đầu từ thời điểm người được giới thiệu tạo tài khoản và thời gian có hiệu lực giảm đi một nửa sau 6 tháng. Sau 12 tháng, sẽ không có phần thưởng giới thiệu cho người được giới thiệu này (Đăng ký làm Đại sứ CoinEx và tận hưởng phần thưởng mãi mãi);

4. Tài khoản phụ sẽ lưu giữ các lượt giới thiệu của tài khoản mẹ, tức là người giới thiệu sẽ nhận được phần thưởng từ tài khoản phụ của người được giới thiệu;

5. CoinEx không cho phép bất kỳ người dùng nào giới thiệu bản thân thông qua nhiều tài khoản. Sau khi được xác minh, tất cả phần thưởng sẽ bị hủy, bao gồm cả phần thưởng cho tài khoản trọng tài;

6. Do những thay đổi trong môi trường thị trường, nguy cơ gian lận, v.v., CoinEx có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về các quy tắc giới thiệu bất cứ lúc nào.

Thank you for rating.