• Period promocije: 6 mjeseci
  • Promocije: 40% naknade za trgovanje