• Tréimhse Chur Chun Cinn: 6 mhí
  • Arduithe Céime: 40% den Táille Trádála