• Okres promocji: 6 miesięcy
  • Promocje: 40% opłaty transakcyjnej