• Thời gian khuyến mãi: 6 tháng
  • Khuyến mại: 40% phí giao dịch