• Període de promoció: 6 mesos
  • Promocions: 40% de la Comissió de Negociació