• Obdobie propagácie: 6 mesiacov
  • Propagácie: 40 % z obchodného poplatku