• სარეკლამო პერიოდი: 6 თვე
  • აქციები: სავაჭრო საკომისიოს 40%.